تفاوت عمده کارشناسی خودروی باری ناشی از تفاوت در ساختار شاسی، بدنه، سیستم تعلیق، فرمان و … است. همچنین اصطکاک قطعات این نوع خودروها بیشتر از خودروهای سواری می باشد که باید در بخش کارشناسی ویژه خودروهای باری لحاظ گردد.

کارشناسی خودروهای باری شامل:

 • کارشناسی اصالت خودرو
 • کارشناسی شاسی و رنگ
 • بررسی سابقه ی تصادف و یا واژگونی
 • بررسی دو تکه بودن اتاق
 • بررسی قسمت های زیرین خودرو
 • بررسی سیستم تعلیق و فنربندی
 • بررسی سیستم فرمان
 • بررسی جلوبندی و سیستم ترمز
 • کارشناسی فنی موتور وگیربکس
 • تست جاده(رانندگی)
 • نصب دیاگ و قرائت کدهای خطا
 • ارائه ی برگه ی گزارش نهایی
فهرست